banner1271

banner1214

Adalet Bakanı'ndan genel af açıklaması!

17 Mayıs 2012 Perşembe 18:46

AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, 'Barışa katkı sunacaksa PKK'ya genel af gelebilir' demişti, Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu konuşmayı değerlendirdi.

Adalet Bakanı'ndan genel af açıklaması!
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''AİHM önünde bekleyen davaların kurulacak komisyon marifetiyle çözümünü öngören kanun tasarısının bugün itibarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulduğunu, Bakanlar Kurulu'nda da imzaların tamamlandığını ifade ettik'' dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ivme kazanmasını hedefleyen Pozitif Gündem'in başlatılmasıyla ilgili Adalet Bakanı Ergin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Adalet Bakanlığında Pozitif Gündem kapsamında 23. Fasıl Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Ergin, yargı ve temel hakları içeren 23. fasılla ilgili toplantıların başlangıcı için Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı, yüksek yargı organları temsilcileri ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydetti.

Bakan Ergin, ''Önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirlemeye çalıştık. Gelinen nokta itibarıyla 23. faslın gayrı resmi açılış kriterlerinin önemli bir kısmının karşılandığı sonucunu misafirlerimizle paylaştım. Kendileri de önemli ölçüde buna katıldılar'' diye konuştu.

Ergin, önümüzdeki süreçte 23. faslın açılabilmesi için gerekli çalışmaları tamamlayarak, en kısa süre içinde bu faslın açılmasını beklediklerini dile getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de yargının temel problemleri konusunda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları toplantıda anlattıklarını söyleyen Ergin, yargının sorunlarını, ''yapısal sorunlardan kaynaklı uzun yargılama'' ve ''evrensel değerlerle Türk yargısının içtihatlarının uygun hale gelmesi'' olarak iki başlık altında topladıklarını ifade etti. Ergin, şöyle konuştu:

''Bu iki başlıkla konuyu değerlendirdik. Uzun yargılama sorununu ortadan kaldırmak üzere yargının fiziki, teknik altyapı sorunlarının tamamına yakınının ortadan kaldırıldığı tespitinde bulunduk. Mevzuat altyapısındaki değişikliklerin önemli ölçüde tamamlandığını belirledik. İnsan kaynaklarını artırma konusunda hakim ve savcı dışındaki personel ihtiyacının tamamen karşılandığı tespitini de yaptık. Hakim-savcı açığının kapatılması için orta vadede yapılan planlamalardan pozitif sonuçlar alacağımızı ifade ettik. Bütün bunların sonucunda yüksek yargıyı güçlendiren çalışmalarla 2 yıla kadar Türkiye'de uzun süren yargılama sorununun ortadan kalkacağını ifade ettim.''

Türk yargısının evrensel değerlerle örtüşen bir noktaya gelmesi amacıyla yapılan çalışmalara da değindiklerini aktaran Ergin, bu kapsamda, Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) savunmaların Adalet Bakanlığınca yapılmasıyla ilgili protokol imzalandığını, hakim ve savcıların terfi kriterleri arasına AİHM kararlarına ne ölçüde uyulduğu kriterinin de eklendiğini gibi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ergin, Türkiye'de AİHM'deki yargılamaları azaltmak amacıyla iç hukuk yolu oluşturulması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdiklerini belirterek, AİHM'de uzun yargılamalardan dolayı bekleyen davaların kurulacak komisyon marifetiyle çözülmesi için çalışma yaptıklarını hatırlattı. Ergin, şöyle devam etti:

''AİHM önünde bekleyen davaların kurulacak komisyon marifetiyle çözümünü öngören kanun tasarısının bugün itibarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulduğunu, Bakanlar Kurulu'nda da imzaların tamamlandığını ifade ettik. Umut ediyoruz bugün parlamentoya bu tasarılar ulaşacak ve bütün bu çalışmalar sonucunda orta vadede Türkiye'de yargıya ilişkin sorunların önemli ölçüde aşılacağı hususlarını değerli katılımcılarla paylaştık. En kısa sürede 23. faslın açılması noktasında önemli adımlar atılacağını ümit ediyorum.''

Füle: ''Hükümetin reformları devam ettirme kararlığını gördük''


Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle de Pozitif Gündem'in süreci destekleyeceğini belirterek, yargı ve temel haklarla ilgili 23. Fasıl'dan başlanmasının tesadüf olmadığını söyledi.

İlk olarak yargı ve temel haklar konulu çalışma grubunun toplanacağını ifade eden Füle, yargı ve temel hakların içeriği itibarıyla önemli olduğunu vurguladı.

Füle, ''Bu alandaki reform ve ilerleme Türk vatandaşları için de önemli somut sonuçlar doğuracaktır. Pozitif Gündem her şeyden önce Türk vatandaşlarına destek sağlayacak ve üye devletler üzerinde Türkiye açısından olumlu bir etki yaratacak'' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin reformları devam ettirme konusundaki kararlılığını gördüklerini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Füle, ''Çok önemli kararlılık sergilediler. Yasal sürecin yanı sıra bu siyasi kararlılık da çok önemli'' diye konuştu.

Adalet Bakanlığınca çalışması yürütülen 4. Yargı Paketi'nin hayata geçirilmesi niyetinin de kendilerin memnun ettiğini söyleyen Füle, ''Bu yeni paket, basın ve ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi temel alanlardaki sorunun çözümünde önemli fırsatlar yaratacaktır'' dedi.

Sorular

GENEL AF VEKİLİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ


Ergin ve Füle, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Ergin, ''AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, 'barışa katkı sunacaksa PKK'ya genel af gelebilir' dedi. Böyle bir çalışma var mı?'' sorusuna, ''Milletvekilimiz kendi değerlendirmesini yapmış. Daha sonra bir düzeltme yaptı. Bugün Türkiye'de her türlü düşünce ifade edilebiliyor, tartışılabiliyor. Milletvekillerimiz de kendi düşüncelerini ifade edebilirler. Bunların bir kısmı politikaya dönüşür, bir kısmı bireysel olarak kalabilir. O açıdan milletvekilimizin bir değerlendirmesi olarak görüyorum'' yanıtını verdi.

''Sayın Füle ifade ve basın özgürlüğü için 4. Yargı Paketi'ne vurgu yaptı. Tutuklu vekiller açısından da düzenleme olabilir mi'' sorusu üzerine de Bakan Ergin, yapılacak düzenlemelerin kişilere ve somut olaylara özgü değil genel konuları içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Makul sürede yargılamaların yapılabilmesi, AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarının sonuçlarını ortadan kaldırmaya ve yeni ihlallerin oluşmasını engellemeye dönük bir çalışmadır. Bu açıdan bu düzenlemelerden elbette ki Türkiye'deki mahkemelerde davaları devam edenler de şu veya bu şekilde istifade ederler. Ama ben, 'şu kişi şöyle istifade eder, öteki böyle istifade eder' gibi bir sübjektif değerlendirmeye girmek istemiyorum. Sorun bir bütündür. Bütüne yaklaşıyoruz. Soruna genel bir bakış açısıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda 3. Yargı Paketi'nin komisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak ve 20 Haziran'a kadar da parlamentodan geçirilebilmesi, yasalaştırılabilmesi için gayret sarf edeceğiz. Ümit ediyorum Temmuz tatilinden önce 3. paket yasalaşır. 4. pakete ilişkin yapmış olduğumuz hazırlıklar, yapılacak ilk Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecektir. Orada tartışmaya açacağız.''

''Biz Türkiye ve AB'nin menfaatini istiyoruz''

Füle, ''AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği vicdani ret ve zorunlu din dersinin kaldırılmasına ilişkin kararlar Türkiye'de hala uygulanmadı. Bu konu toplantıda gündeme geldi mi?'' sorusu üzerine, ''Bundan sonra yapılacak toplantılarda her şeyi ele alacağız. İşbirliğine devam edeceğiz. AB Konseyi olarak önemli konuları ele almaya devam edeceğiz ve AİHM içtihatlarının uygulanması konusunda Türk yetkililere yardım ve desteğimizi sunacağız'' dedi.

Bir gazetecinin, ''Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 33 faslın 3 faslının ekonomik duruma zarar vereceği için açılamayacağını söyledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de ''Açıklamayı takip ettim. Kapalı fasıllar olması bizi mutlu etmiyor. Biz Türkiye ve AB'nin menfaatini istiyoruz. Türk halkının da menfaatlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Söz konusu 3 fasıl kolay değil. Kamu ihaleleri, sosyal politikalar ve istihdam en zorlu konular. Komisyon açısından bakacak olursak biz Türk yetkililere bu alanlarla da ilgilenmeleri için desteğe hazırız. Bütün fasıllara dair açıldığı takdirde destek vermeye hazırız. Diğer bütün fasıllar ve siyasi sebepler nedeniyle açılmamış fasıllar var. Pozitif Gündem aracılığıyla olumlu gelişmelere yol açacağız'' dedi.

Yorum Gönder

@name x