banner1271

banner1214

Rüyada hırsız görmek!

17 Aralık 2012 Pazartesi 08:08

Rüyada bir şey çalmak, zina ve faize işaret eder.

Rüyada hırsız görmek!
Rüyada bir şey çalmak, zina ve faize işaret eder.
Rüyada görülen hırsız tanınmıyorsa o Azrail (A.S.)'dır. Tanınıyorsa o hırsız malını çaldığı kimseden faydalanacağı bir ilim, meslek ya da bir söz öğrenir.
Bir kimse rüyada evine tanımadığı bir hırsızın yahut ibriğini veya kadınlara nispet edilen bir şeyi çalsa, tabir yine böyledir.
Rüyada hırsızlık yaptığını gören kimsenin evine hırsızların girmesinden korkulur.
Bazen de hırsızlık hırsızın yapacağı günaha işaret eder.
Bundan dolayı rüyada hırsızlık yaptığım gören kimse, zina eder yahut yalan söyler. Çünkü zina yapan, yaptığı işi hırsız gibi gizler.

Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir.
Hırsızın bir şey çaldığını görse, katil bir insanı görmeye işaret eder.
Hırsız, Azrail (AS.), misafir veya nikâh yapmak isteyen bir kimsenin geleceği şeklinde yorumlanır.
Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey aldığını görse, o hastanın öleceğine işaret eder.
Bir kimse hırsızın bir eve girdiğini ve oradan bir şey almadığını görse, o evde bulunan hastanın hastalığından kurtulmasına işaret eder.
Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse hastalıktan kurtulur.
İçinde bekâr bir kız bulunan bir eve hırsız girse, o kız için bir dünür çıkacağına işaret eder.
Hırsız, hilekâr bir kimse ile tabir edilir.
Hırsız, zina yapan bir kimse ile tabir edilir.
Hırsız, tavuk ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumlanır.
Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir.
Bazen de hırsız, yırtıcı ve yabani hayvan, yılan, şeytan ve nefis olarak ta tabir edilir.
Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.
Bazen de hırsız zina etmeye, şunun bunun ağzından söz çalmaya işaret eder.

Yorum Gönder

@name x